Historia

Historia:

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy SALUBRIS istnieje na rynku od 1985 roku.

Wcześniejsze nazwy firmy:

1985-1992 Ochrona i Rekultywacja Środowiska – Badania, Projektowanie, Technologie. Siedziba firmy w Poznaniu.

1992-1997 Projektowanie Technologii dla Ochrony i Rekultywacji Środowiska

1997-2003 Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Środowisko i Zdrowie”

2003-2008 Interdyscyplinarny Zespół Badań Środowiskowych „SALUBRIS”

2008 Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „SALUBRIS”

W 2004 roku wdrożyliśmy system zarządzania wg normy PN-EN ISO 9001.

W 2005 roku firma przeniosła się do nowej siedziby w Tulcach pod Poznaniem i unowocześniła Laboratorium wyposażając je w wysokiej klasy aparaturę analityczną.

W 2008 roku wdrożyliśmy w naszym Laboratorium system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W 2009 roku uzyskaliśmy zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu do badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie metod fizyko-chemicznych. W 2015 roku rozszerzyliśmy zatwierdzenie na metody sensoryczne, a w 2016 roku równiez na metody mikrobiologiczne.

W 2009 roku nasze Laboratorium badawcze uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1127 jest dowodem posiadania wysokich kompetencji, wiarygodności uzyskiwanych wyników badań oraz spełniania wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025. 

Od roku 2009 Laboratorium sukcesywnie powiększa zakres parametrów wchodzących w zakres akredytacji nr AB 1127 o nowe metody badawcze i nowe przedmioty badań.

W 2009 roku podpisaliśmy umowę sublicencyjną uprawniającą do stosowania znaku ILAC-MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement). Wyniki badań zawarte w sprawozdaniach opatrzonych znakiem ILAC-MRA są uznawane na całym świecie przez kraje – sygnatariuszy porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC .

W 2009 roku nasze Laboratroium przystąpiliśmy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (nr członkowski 812).

W 2010 roku zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Głównym przedmiotem projektu był zakup nowoczesnej aparatury badawczej.

W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu była rozbudowa budynku Laboratorium.

W 2015 roku utworzona została Pracownia Sensoryczna i Mikrobiologiczna.