Aktualności

26.01.2018 r.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w wyniku dodatkowej oceny Polskiego Centrum Akredytacji w dniu 15.12.2017 r. , uzyskaliśmy rozszerzenie zakresu akredytacji o pobieranie próbek odpadów – stałych paliw wtórnych. Ponadto, w przypadku metod badań ciepła spalania w odpadach i biopaliwach, zakres akredytacji został uaktualniony i rozszerzony o nowe metody znormalizowane.

30.07.2018 r.

W wyniku oceny w nadzorze przez Polskie Centrum Akredytacji w dniach 5-6.07.2018 r. został zaktualizowany zakres akredytacji naszego Laboratorium w zakresie pobierania próbek: wody do spożycia, wody podziemnej oraz wód powierzchniowych (jeziora). Nowe wydanie zakresu zostało opublikowane w dniu 23.07.2018 r.

W związku z brakiem zapotrzebowania na analizy kruszyw, podjęto decyzję o zawieszeniu tych badań na okres pół roku.

W wyniku pozytywnej oceny przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Poznaniu uzyskaliśmy zatwierdzenie do wykonywania badań wody do spożycia – Decyzja HK-420/0-44(10)/18 z dnia 27.07.2018 r.