Logo © Konrador
Start  |   Usługi  |   Kompetencje  |   Badania  |   Certyfikaty  |   Kontakt  

Logo SALUBRIS
 • Techniki analityczne stosowane w naszym Laboratorium:
 • IC - chromatografia jonowa - anionowa i kationowa,

 • IR - spektrometria w podczerwieni,

 • GC-MS - chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas,

 • UV/VIS - spektrofotometria w nadfiolecie i świetle widzialnym,

 • ET AAS - atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją elektrotermiczną,

 • CV AAS - atomowa spektrometria absorpcyjna zimnych par,

 • HG AAS - atomowa spektrometria absorpcyjna z generowaniem wodorków,

 • F AAS - atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją płomieniową,

 • klasyczne - miareczkowanie, grawimetria, konduktometria, pehametria, techniki organoleptyczne.

 • Personel:
 • Wykwalifikowana i kompetentna kadra pracowników. Wszyscy nasi specjaliści analitycy to osoby z wyższym wykształceniem, w tym dwóch posiada stopień doktora nauk chemicznych.

 • Ponad 25-letnie doświadczenie w analityce chemicznej.

 • Uczestniczymy regularnie w szkoleniach zewnętrznych, seminariach i konferencjach naukowych.

 • Sterowanie jakością badań:
 • Prowadzimy rzetelną kontrolę jakości badań m.in. z wykorzystaniem certyfikowanych matrycowych materiałów odniesienia.

 • Regularnie bierzemy udział w renomowanych krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównananiach międzylaboratoryjnych.

 • Wyposażenie:
 • Posiadamy nowoczesną aparaturę analityczną wiodących producentów (m.in. Dionex, Agilent, Shimadzu, Varian, Analityk Jena).

 • Nasz sprzęt i wyposażenie terenowe jest ciągle udoskonalane w celu zwiększenia wydajności i precyzji pomiarów. Posiadamy wiele autorskich rozwiązań sprzętowych.

 • Poza samochodami osobowymi, dysponujemy pojazdami terenowymi, specjalnie przystosowanymi do poruszania się w ciężkich warunkach, dzięki czemu czas transportu próbek do Laboratorium jest maksymalnie skrócony.
Copyright © 2000-2017 Salubris