Logo © Konrador
Start  |   Usługi  |   Kompetencje  |   Badania  |   Certyfikaty  |   Kontakt  
  • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1127 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Certyfikat PCA

  • Certyfikat o numerze rejestracyjnym AC 090/195/1024/2004 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
Certyfikat TÜV NORD

  • Certyfikaty próbkobiorców uprawniające do pobierania próbek wody pitnej wydane w 2008 roku przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

    Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu do badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zatwierdzenie SANEPID


Copyright © 2000-2017 Salubris