Logo © Konrador
Start  |   Usługi  |   Kompetencje  |   Badania  |   Certyfikaty  |   Kontakt  

Logo SALUBRIS
 • Zakres prowadzonych badań:

  Lista akredytowanych metod badawczych oraz pobierania próbek opublikowana jest na stronie PCA.
 • Analizy wody i ścieków:
 • amonowy jon (akredytowane)
 • antymon (akredytowane)
 • arsen (akredytowane)
 • azot ogólny (akredytowane)
 • azot organiczny (akredytowane)
 • azot Kjeldahla (akredytowane)
 • azotany (akredytowane)
 • azotyny (akredytowane)
 • bar (akredytowane)
 • barwa (akredytowane)
 • bor
 • bromki (akredytowane)
 • BZT5 (akredytowane)
 • chlor wolny
 • chlorki (akredytowane)
 • chrom (akredytowane)
 • ChZT Cr (akredytowane)
 • ChZT Mn
 • cyjanki ogólne
 • cyjanki wolne
 • cynk (akredytowane)
 • detergenty anionowe
 • detergenty kationowe
 • fenole
 • fluorki (akredytowane)
 • formaldehyd
 • fosfor ogólny (akredytowane)
 • fosforany (akredytowane)
 • glin (akredytowane)
 • indeks fenolowy
 • indeks oleju mineralnego
 • kadm (akredytowane)
 • kobalt (akredytowane)
 • krzemionka
 • lit (akredytowane)
 • magnez (akredytowane)
 • mangan (akredytowane)
 • mętność (akredytowane)
 • miedź (akredytowane)
 • molibden
 • nikiel (akredytowane)
 • ogólny węgiel organiczny OWO (akredytowane)
 • ołów (akredytowane)
 • PCB
 • pestycydy fosforoorganiczne
 • pestycydy chloroorganiczne
 • pH (akredytowane)
 • potas (akredytowane)
 • przewodność elektryczna właściwa (akredytowane)
 • rtęć (akredytowane)
 • selen (akredytowane)
 • siarczany (akredytowane)
 • siarczki
 • siarkowodór
 • smak
 • sód (akredytowane)
 • stront (akredytowane)
 • srebro (akredytowane)
 • substancje ekstrahowane eterem naftowym
 • substancje rozpuszczone TDS
 • sucha pozostałość
 • temperatura cieczy (akredytowane)
 • tlen rozpuszczony (akredytowane)
 • twardość ogólna (akredytowane)
 • wanad
 • wapń (akredytowane)
 • węglowodory ropopochodne (akredytowane)
 • WWA
 • wybrane związki chloroorganiczne
 • zapach
 • zasadowość ogólna (akredytowane)
 • zawiesina ogólna (akredytowane)
 • żelazo (akredytowane)
 • Analizy mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia:
 • grupa coli (akredytowane)
 • e. coli (akredytowane)
 • Analizy mikrobiologiczne wody do celów technologicznych:
 • grupa coli (akredytowane)
 • e. coli (akredytowane)
 • enterokoki (akredytowane)
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36 st. C
 • pseudomonas a. (akredytowane)
 • Analizy mikrobiologiczne wody na pływalniach:
 • grupa coli (akredytowane)
 • e. coli (akredytowane)
 • pseudomonas a. (akredytowane)
 • Analizy gleb i osadów ściekowych:
 • chrom (akredytowane)
 • cynk (akredytowane)
 • kadm (akredytowane)
 • miedź (akredytowane)
 • nikiel (akredytowane)
 • ołów (akredytowane)
 • pH
 • wilgotność
 • Analizy wyciągów wodnych z odpadów:
 • arsen (akredytowane)
 • chlorki (akredytowane)
 • chrom (akredytowane)
 • cynk (akredytowane)
 • fluorki (akredytowane)
 • kadm (akredytowane)
 • miedź (akredytowane)
 • nikiel (akredytowane)
 • ołów (akredytowane)
 • rtęć (akredytowane)
 • rozpuszczony węgiel organiczny RWO (akredytowane)
 • selen (akredytowane)
 • siarczany (akredytowane)
 • substancje rozpuszczone TDS
 • Analizy odpadów:
 • ciepło spalania
 • Analizy wyciągów wodnych z kruszyw:
 • antymon (akredytowane)
 • bar (akredytowane)
 • chrom (akredytowane)
 • cynk (akredytowane)
 • kadm (akredytowane)
 • miedź (akredytowane)
 • molibden (akredytowane)
 • nikiel (akredytowane)
 • ołów (akredytowane)
 • Prace w terenie:
 • pH (akredytowane)
 • pobieranie próbek gleby
 • pobieranie próbek kompostu
 • pobieranie próbek wód pitnych (akredytowane)
 • pobieranie próbek wód podziemnych (akredytowane)
 • pobieranie próbek wód powierzchniowych (akredytowane)
 • pobieranie próbek ścieków (akredytowane)
 • pomiar przepływu w ciekach
 • pomiar prędkości przepływu biogazu (akredytowane)
 • pomiar składu biogazu (akredytowane)
 • pomiar temperatury cieczy (akredytowane)
 • przewodność elektryczna właściwa (akredytowane)

Copyright © 2000-2017 Salubris